Category: Pierwsza szermierka…

Pierwsza szermierka...

Tego jest gniazda

Wartości są przydatne w procentach i powiedzmy, jak wiele udziałów jest ponownie zdobywającym graczy. Ogólnie rzecz biorąc,…